Wat hoe leren kiezen

Jongeren ontdekken tijden hun schoolloopbaan wat ze willen en kunnen. Hun toekomstplannen opstellen en waar maken is een hele opgave. 'WAT HOE leren kiezen' is een werkmiddel om binnen het zorgbeleid van de school het aspect onderwijsloopbaanbegeleiding te concretiseren. Het wil de keuzevaardigheid van de leerling vergroten. Gezien de belangrijke rol van de ouders worden ook zij systematisch betrokken bij het keuzeproces.

WATHOE Leren Kiezen omvat een:

  • werkboek voor keuzebegeleiding in de basisschool;
  • handleiding voor de leerkracht;
  • informatiebrochure voor leerlingen en ouders. 

Volgende thema's komen aanbod:

  • WATHOE ... kiezen: Ik leer wat 'kiezen' betekent.
  • WATHOE ... ik leer mezelf kennen: Hoe ben ik? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Hoe is mijn inzet?
  • WATHOE ... de beroepenwereld: Welke beroepen bestaan er allemaal? Wat wil ik later worden? Ik ga op verkenning in de beroepenwereld.
  • WATHOE ... het secundair onderwijs: Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren?
  • WATHOE ... ik maak mijn keuze: Ik weet wat het is om te kiezen. Ik weet nu ook heel wat over mezelf, over beroepen en over studierichtingen. Ik kan een studiekeuze maken.

Er zijn 2 versies van de werkboekjes en 1 handleiding.

WATHOE LEREN KIEZEN 
- Werkboekje voor 3e graad basisonderwijs - versie 2015
- Werkboekje voor 3e graad (buiten)gewoon basisonderwijs - versie 2017
- Handleiding bij de werkboekjes voor keuzebegeleiding in het basisonderwijs.

Info: ‘Wat hoe leren kiezen’

Graden
3de graad basisonderwijs

Thema's
Studiekeuzebegeleiding

Vakken
Wereldoriëntatie (Mens en Maatschappij)
Onderwijsloopbaanbegeleiding kan geïntegreerd worden in alle vakken

Werkwijze
Leerlingenwerkbladen In de handleiding vindt de leerkracht o.a.: 
- doelstellingen van de oefening
- suggesties i.v.m. andere werkvormen (klasgesprekken, websites, filmpjes, knutselopdrachten...)
- theoretische achtergronden

Initiatiefnemer
Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding (POC GO!)
Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel

Jaar
WATHOE leren kiezen voor het basisonderwijs, versie 2015
WATHOE leren kiezen voor het buitengewoon basisonderwijs, versie 2017

Voorwaarden
 De materialen zijn gratis te verkrijgen: 
- via een login voor het platform smartweb GO! of voor de virtuele ruimte OLB op smartschool kan je ze zelf downloaden;
- via het mailadres Wat.Hoe.Leren.Kiezen@g-o.be krijg je het pakket toegestuurd.

Contact
Wat.Hoe.Leren.Kiezen@g-o.be
Maja Embrechts
Thema onderwijsloopbaanbegeleiding
Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding (POC GO!)
Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel