Wat hoe leren kiezen

Jongeren ontdekken tijden hun schoolloopbaan wat ze willen en kunnen. Hun toekomstplannen opstellen en waar maken is een hele opgave. 'WAT HOE leren kiezen' is een werkmiddel om binnen het zorgbeleid van de school het aspect onderwijsloopbaanbegeleiding te concretiseren. Het wil de keuzevaardigheid van de leerling vergroten. Gezien de belangrijke rol van de ouders worden ook zij systematisch betrokken bij het keuzeproces.

WATHOE Leren Kiezen omvat een:

  • werkboek voor keuzebegeleiding in de basisschool;
  • handleiding voor de leerkracht;
  • informatiebrochure voor leerlingen en ouders. 

Volgende thema's komen aanbod:

  • WATHOE ... kiezen: Ik leer wat 'kiezen' betekent.
  • WATHOE ... ik leer mezelf kennen: Hoe ben ik? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Hoe is mijn inzet?
  • WATHOE ... de beroepenwereld: Welke beroepen bestaan er allemaal? Wat wil ik later worden? Ik ga op verkenning in de beroepenwereld.
  • WATHOE ... het secundair onderwijs: Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren?
  • WATHOE ... ik maak mijn keuze: Ik weet wat het is om te kiezen. Ik weet nu ook heel wat over mezelf, over beroepen en over studierichtingen. Ik kan een studiekeuze maken.

Er zijn drie versies: één voor het gewone basisonderwijs, één voor het buitengewoon basisonderwijs, en een b-versie voor taalzwakkere klassen.

Info: ‘Wat hoe leren kiezen’

Graden
3de graad basisonderwijs

Thema's
Keuzebegeleiding

Vakken
Wereldoriëntatie

Werkwijze
Leerlingenwerkbladen

Voorbeelden
Downloads: werkboekje en handleiding

Initiatiefnemer
Het Zorgproject Keuzebegeleiding - ICT is gespecialiseerd in het domein keuzebegeleiding.

Jaar
WATHOE leren kiezen voor het basisonderwijs, 2de druk, 2006.
WATHOE leren kiezen voor het buitengewoon basisonderwijs, 1ste druk, 2006
WATHOE leren kiezen B-versie, 1ste druk, 2006.

Voorwaarden
Een pakket, werkboekje (67 pagina's, losbladig kopieerbaar) + handleiding (151 pagina's, ingeringd), kost verzending inbegrepen €10. 

Website
www.go-clb.be

Contact
Zorgproject Keuzebegeleiding - ICT
CLB Brussel
Dieleghemsesteenweg 24-26
1090 Brussel-Jette
02 479 26 82
fernand.vogels@g-o.be