Beroepen op straat

Plaatsen en straten worden vernoemd naar de gesteldheid van de bodem, de bestemming van de plaats, de naam van een of ander gebouw, de naam van een persoon of familie, of een beroep uitgeoefend door de bewoners.

Etymologie (volgens van Dale: wetenschap die de oorsprong en de geschiedenis van woorden opspoort) is voor niet-specialisten een glibberige en gevaarlijke materie. Voor men er erg in heeft belandt men via eigen veronderstellingen, afleidingen en overeenkomsten in een fantasiewereld. Toch kan het een zinvolle en uitdagende activiteit zijn om (oude) beroepsnamen op te sporen in de straatnamen van een (naburige) gemeente of stad.

Een les(senreeks) kan er als volgt uitzien: Geef een inleiding op de herkomst van de naam van de gemeente of stad en verbindt deze met (enkele) straatnamen. Laat (groepjes) leerlingen op zoek gaan naar beroepsnamen in de straatnamenlijst. De leerlingen duiden de gevonden straatnamen aan op een stratenplan. Geef toelichting bij onduidelijke, verwarrende of misleidende straatnamen. Maak eventueel een wandeling of organiseer een zoektocht langsheen de gevonden straten.

Op www.altena100.nl/oude%20beroepen.html staan heel wat oude beroepsnamen. Onder beroep wordt (ook) verstaan: ambacht, ambt, baan, bediening, bedrijf, beneficie, betrekking, broodwinning, dienst, functie, handwerk, métier, middel van bestaan, officie, positie, professsie, sinecure, stiel, vak en werkkring. Voor verdere informatie over de inhoud van de beroepen, opleidingseisen, gebruikte gereedschappen en materialen, wetgeving, werkomstandigheden en dergelijke wordt verwezen naar het Beroepsnamenboek.

Bron: 'Beroepen op straat' is een variatie op 'Geschiedenis op straat', een rubriek in Onze Taal

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.