Beroepenpodcasts

Er zijn heel wat educatief verantwoorde beroepenfilms te vinden. Leerkrachten en leerlingen kunnen echter ook zelf multimediale podcasts maken: interactieve programma's met audio, video, tekst en hyperlinks. Zo verwerken en presenteren ze de opgedane kennis en ervaring met beroepenorïentatie mee.

Informatie over beroepen en werkplekken is moeilijk in boeken te vatten. Om leerlingen beter geïnformeerd keuzes te laten maken, kunnen ze ontdekken hoe de werkomgeving er echt uitziet. In een filmpje kan een beroepsuitoefenaar geïnterviewd worden op verschillende plekken in het gebouw waar hij werkt. Ondertussen hoor je de typische geluiden en zie je ander mensen rondlopen.

Je leert het meest van het uitleggen aan anderen. En daar ben je op een heel intensieve manier mee bezig als je een podcast maakt. Veel meer dan bij het schrijven van een schriftelijk verslag. Bij verslagen in tekstvorm is het nogal eens zo dat leerlingen hun verhaal bij elkaar knippen en plakken zonder dat de tekst hun brein heeft gepasseerd. Podcasts maken is een heel creatief proces dat aansluit bij de intrinsieke motivatie om te werken met de media die in de vrije tijd van de leerling zo'n belangrijke rol spelen. Leerlingen leren spelenderwijs met de technologie werken. De drempel om ermee aan de slag te gaan is laag en de resultaten zijn gemakkelijk te delen.

Bron: Erno Mijland. Podcasts maken: leuker leren. In COS Computers op School, 19(2), februari 2007.

 

Tip: Podcasting met Apple

Voor het maken van podcasts kunnen de leerlingen een MacBook of iMac van Apple gebruiken. Daarop staan gratis programma's, zoals: Garageband (samenstellen van de podcast en de begeleidende muziek en spraakopnamen) en iPhoto (voor het oppoetsen van digitale foto's). Leren werken met de programma's gaat redelijk intuïtief, ook omdat de menustructuur en handelingen in elk programma overeenkomen. De leerlingen lezen eerst het ruwe materiaal in en combineren vervolgens audio, video, stilstaand beeld en tekst tot een geheel. Het resultaat is vervolgens op te slaan als podcast en te bekijken via iTunes, maar ook bijvoorbeeld als Quicktime-filmpje. Er is overigens ook Windows-software beschikbaar voor het maken van podcasts, zoals CastBlaster.

Tip: Rollenspel

In plaats van echte beroepsuitoefenaars te filmen, kan je de leerlingen ook een rollenspel laten spelen. Het onderwerp en de centrale probleemstelling wordt aangebracht via het opstellen van een scenario, waarna het filmpje ook effectief wordt opgenomen.

Bron: D. De Saveur. ‘Ach vader lief, toe drink niet meer!’ Een filmpje over de tijd van de Industriële Revolutie (19de eeuw) In: Werner Goegebeur (redacteur), Clio gaat vreemd : een leerlijn voor de ontwikkeling van 'historisch onderzoekend handelen' in het secundair onderwijs, met vakoverschrijdende aanzetten, Brussel : VUBpress, 2006. 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.