Bouw Blokken

Op een leerrijke en leuke manier kunnen projecten worden uitgevoerd, zoals het bouwen van een muurtje, het maken van een vogelkastje of een picknicktafel… Om het project te kunnen realiseren, wordt er een traject uitgetekend, bestaande uit experimenten, technieken en oefeningen. Het geleerde kan dan in de praktijk worden gebracht. De leerling wordt op deze manier gestimuleerd om met bouwmaterialen aan de slag te gaan.

Werkmap met 11 experimenten, 7 technieken, 3 oefeningen, 2 bouwprojecten, 9 infofiches en een literatuurlijst.
Elke lesvoorbereiding bevat tenminste: doel, opdracht, materialen, duur en eindtermen.
Er zijn verschillende uitgangspunten geweest om de werkmap te ontwikkelen:

  • Bouwmaterialen zijn voor kinderen zeer uitnodigend om mee aan de slag te gaan;
  • Zowel de grove als de fijne motoriek krijgen kansen tot ontwikkeling;
  • Er wordt resultaatgericht gewerkt met uiteenlopende en samenhangende toepassingen;
  • Aandacht voor verbanden met ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Info: ‘Bouw Blokken’

Graden
Ontwikkeld voor de 3de graad basisonderwijs. Ook bruikbaar in de 1ste graad secundair onderwijs.

Thema's
Bouw

Vakken
Wereldoriëntatie
Technologische opvoeding
Rekenen - Wiskunde 

Werkwijze
Werkbladen voor de leerkracht. De werkmap kan op verschillende wijzen worden gebruikt:

  • Experimenteel: één of meer lessen. De leerkracht kan een perfecte timing opstellen.
  • Projectmatig: een van de twee bouwprojecten. Om een eindproduct mogelijk te maken moet er noodzakelijkerwijs een bepaald traject worden afgelegd.

Tijdsduur
Minimum enkele lesuren, plus eventueel project

Voorbeelden:

PowerPoint-voorstelling: bouwblokken

1251kB

Initiatiefnemer
Constructiv

Voorwaarden
25 euro (of 12,5 euro voor convenantscholen) te bestellen met een bestelformulier. Voor de uitvoering van het project kan de school hulp krijgen van de bouwscholen (i.s.m. de bouwsector via Constructiv) inzake materialen, gereedschap en kennis.

Website
www.constructiv.be

Contact
Constructiv
Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel
02 209 65 65

De contactgegevens van de Constructiv-regio’s kunnen via de website bekomen worden.

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.