Controlelijsten

Controlelijsten laten toe rekening te houden met verschillen in de klas, meer bepaald die tussen jongens en meisjes.

Downloads Controlelijsten:

Controlelijsten

381kB

Werken aan een goede loopbaanbegeleiding van jongeren veronderstelt een goede kwaliteit van het onderwijs en zijn werkmateriaal. Aandacht voor diversiteit en voor gender is hierbij essentieel. Je kan de gepaste controlelijst raadplegen indien het gaat over:

jezelf.

Wil je even stil staan bij jezelf om te weten of je eerder over mannelijke dan over vrouwelijke kenmerken beschikt?

Checklist 1 - BLAUWE EN ROZE KENMERKEN: kenmerken van mannen én vrouwen

Ontdek je eigen blauwe en roze eigenschappen!

je aandacht voor elk kind...

dat zowel over eerder vrouwelijke dan over eerder mannelijke kenmerken beschikt

Checklist 2 - BLAUWE EN ROZE TALENTEN BIJ KINDEREN: Talenten van jongeren

Het doel met deze checklist is dat kinderen komen tot een beter zelfbeeld, dat ze hun eigen kwaliteiten ontdekken. Ze vullen dit lijstje in en merken (meestal) dat ze zowel zogenaamd mannelijke als zogenaamd vrouwelijke kenmerken bezitten.

je pedagogisch handelen

in klas en school

Checklist 3 - GENDERGEVOELIGE INTERACTIE IN DE KLAS

Hoe ga je om met de kinderen van je klas? Besef je dat leerkrachten vaak anders omgaan met jongens dan met meisjes? Hoe zit het met jouw interactie met jongens en meisjes?

 • Algemeen
 • Pedagogisch handelen in de klas
 • Didactisch handelen
 • Non-verbale communicatie op school.
 • Verbale communicatie in de klas.
je taalgebruik.

zowel in schriftelijke als in mondelinge taal

Checklist 4 - GENDERGEVOELIG TAALGEBRUIK

Weet je dat we in ons taalgebruik vaak verraden hoe we naar jongens en meisjes, naar mannen en vrouwen kijken? Dit besef kan het begin zijn om meer genderneutraal om te gaan met leerinhoud.

 • Schriftelijk taalgebruik
 • Woordkeuze en uitdrukkingen
 • Jobomschrijvingen
je beeldgebruik

Checklist 5 - GENDER EN BEELDVORMING : Samenstelling van het beeld

Elk beeld vertelt zijn verhaal. Door middel van beeldgebruik lichten we een tipje van de sluier op over onze eigen visie op mens, maatschappij, op mannen en vrouwen,….

 • Identiteit en zelfstandigheid
 • Actieve voorstelling
 • Gelijkwaardigheid
 • Omgeving
 • Spiegel van het gewone leven
 • Studie en beroep
 • Taalgebruik bij beeldvorming
je houding

tegenover technologieonderwijs

Checklist 6 - ‘GENDER EN TECHNOLOGIEONDERWIJS’

het stimuleren van de interesse van jongens, maar vooral van meisjes voor technologieonderwijs

- Een positieve attitude voor technologie nastreven

- Aansluiten bij jongens en meisjes

- Het zelfvertrouwen van meisjes stimuleren en hen activeren

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.