Een job met een hart

Een informatief spel over beroepen in de zorgsector. Al spelend maken leerlingen kennis met twaalf personages die een beroep uitoefenen in de social profit. Op die manier ontdekken zij wat de beroepen inhouden.

Het informatief spel wordt gespeeld in klas- of groepsverband en wordt begeleid door een spelbegeleider (leerkracht, CLB-medewerker, …). In de nabespreking praat de spelbegeleider met de spelers en worden zij gestimuleerd om na te denken en te praten over hun interesses en beroepskeuze.

Het spel bevat:

  • Overzichtblad personages
  • Personagekaarten
  • Taakkaarten
  • Dobbelsteen
  • Afbeeldingen schoolgebouwen
  • Speluitleg 

Een cd-rom kan in het kader van de nabespreking door de spelbegeleider gebruikt worden als achtergrondinformatie omtrent het werkveld, beroepen, opleidingen, scholen, tewerkstelling, zelftesten en diversiteit.

Info: ‘Een job met een hart’

Graden
1ste graad secundair onderwijs. In tweede instantie is het spel speelbaar met de ouders van allochtone kinderen. Met als doel deze ouders een inzicht te geven in beroepsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden van hun kinderen.

Thema's
Zorg
Social Profit

Vakken
Wereldoriëntatie

Werkwijze
Informatief spel

Tijdsduur
2 lesuren (voor het spel en de nabespreking)

Initiatiefnemer
Een uitgave van Centrum Informatieve Spelen in samenwerking met het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Mariakerke en met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de Provincie Oost-Vlaanderen. Andere partners waren het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO), het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, het CLB Gemeenschapsonderwijs Ronse, het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, het ODICE-Steunpunt Kif-Kif Ronse, de vzw KOPA Ronse, het KA-IPB Ronse en de BSGO Decrolyschool Ronse.

Jaar
2005

Voorwaarden
Een job met een hart wordt als begeleidingsspel aangeboden door het Centrum Informatieve Spelen en door onderwijsondersteunende organisaties in de stad Ronse.

Website
www.streekoverlegzov.be

Contact
Sabrina Bekaert
Projectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 
Keizersplein 42
9300 Aalst
053 60 77 05 
E-mail: sbekaert@streekoverlegzov.be