Familienamen

Wie wil niet weten waar zijn achternaam vandaan komt? Gegevens hierover kunnen immers iets vertellen over de herkomst van onze familie.

Vele familienamen zijn gebaseerd op woorden die van werkwoorden zijn afgeleid en handelende personen aanduiden. In de naamkunde is de term beroepsnaam ingeburgerd, maar die is strikt genomen niet helemaal dekkend. Tot de beroepsnamen worden ook namen gerekend die aangeven wat iemand (wel eens of gewoonlijk) doet, maar daarmee niet per sé zijn brood verdient.

Beroepsnamen kunnen ook namen zijn die eindigen op -man, zoals Koopman en Appelman (appelhandelaar), en nog een aantal namen die van oorsprong geen handeling belichamen. Handwerkslieden werden soms genoemd naar het product dat ze maakten of een gereedschap dat ze gebruikten. Soms worden zulke beroepsbijnamen als aparte categorie beschouwd.

Op de website van Netwerk Naamkunde vind je de meest voorkomende familienamen in België en Nederland.

Tip: Nederlandse Familienamen Databank

De Nederlandse Familienamen Databank beoogt een vraagbaak te zijn voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de oorsprong, betekenis en verspreiding van familienamen en probeert een antwoord te geven op vragen zoals "Hoe zijn de familienamen ontstaan?" en "Wat betekenen deze familienamen, en waar komen ze vandaan".

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.