Doelstellingen en handleiding

Het lessenpakket is een didactisch instrument dat:

  • past in de eindtermen van de derde graad van het basisonderwijs;
  • informatie genereert over studiekeuze, beroepen en sterke en zwakke punten van de leerling;
  • deze informatie structureert in een toekomstparcours waarbij een ruime waaier aan genderneutrale informatie het reflectieproces bij de betrokkenen ondersteunt;
  • zich richt op attitudevorming waarbij gelijkwaardigheid van de seksen en gendergebonden competenties erkend worden.

Download hier de handleiding

1829kB

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.