Hier brandt de lamp

'Hier brandt de lamp' is een doetraject om elektriciteit aantrekkelijk te brengen tijdens het vak Wereldoriëntatie. Het educatief pakket laat toe om in drie al dan niet aansluitende lesmomenten de jongeren met elektrische begrippen en toepassingen te laten kennismaken.

Het traject is in drie evenwichtige delen opgebouwd.

  • In het eerste deel maken de kinderen kennis met de alomtegenwoordigheid van elektriciteit in hun dagelijkse leefomgeving en activiteiten.
  • In het tweede deel ontdekken ze door middel van observeren, experimenteren, ordenen, tekenen en redeneren enkele basisprincipes en -begrippen van elektriciteit.
  • In het derde en laatste deel passen ze de opgedane kennis op een alledaags elektrisch toestel toe.

Voor elk van de verschillende onderdelen zijn opdrachtfiches uitgewerkt, die aan de leerling uitgedeeld kunnen worden.

Info: ‘Hier brandt de lamp’

Graden
3de graad basisonderwijs

Thema's
Elektriciteit (begrippen, toepassingen en beroepen)

Vakken
Wereldoriëntatie (afgestemd op eindtermen van het domein ‘technologie’)

Werkwijze
Les, opdrachten en proefjes

Tijdsduur
Drie al dan niet aansluitende lesmomenten

Voorbeelden
Handleiding voor leerkrachten via www.stroomopwaarts.be/scholen
Fiches voor leerlingen via www.stroomopwaarts.be/scholen

Initiatiefnemer
Volta, Kruispunt van elektrotechniek. Eén van de opdrachten van Volta is de promotie van de sector en het vak.

Jaar
2007

Voorwaarden
Gratis te downloaden via www.stroomopwaarts.be/scholen

Website
www.stroomopwaarts.be

Contact
Stroom-Opwaarts
Volta
Marlylaan 15
1120 Brussel
02 476 16 76
info@stroomopwaarts.be

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.