Met de steun van

Overheden en Instellingen
Sectoren

 

 

 

 

 

 

 

   
Andere

Het Beroepenhuis vzw is een open partnerschap,ontstaan als actiegroep binnen 'Gent, stad in werking' en nog steeds een actieve partner binnen dit strategisch werkgelegenheidsforum van de Stad Gent.

Sectorfondsen, werkgeversfederaties, vakbonden, alle onderwijsnetten, de jeugdsector, overheden en overheidsinstellingen vormen het enthousiaste draagvlak.