Mooi en cool met chemie

Via het project ‘Mooi en Cool met Chemie’ maakt men spelenderwijs kennis met chemie. Leerlingen van de derde graad basisonderwijs richten hun eigen chemisch bedrijfje op in de klas. Ze maken zelf een aantal producten en moeten hierbij rekening houden met verschillende aspecten uit de bedrijfswereld:

  • Hoe het product zo efficiënt mogelijk produceren?
  • Wat met veiligheid en milieu?
  • Welke kwaliteitseisen zijn er voor het product?
  • ...
Info: ‘Mooi en Cool met Chemie’

Doelgroep
3de graad basisonderwijs

Thema's
Chemie en levenswetenschappen

Vakken
Wiskunde
Wereldoriëntatie (algemeen, tijd, brongebruik, maatschappij, milieu, veiligheid)
Sociale en creatieve vaardigheden
Nederlands Leren leren (nauwkeurig en zelfstandig werken)

Werkwijze
De leerkracht volgt zelf eerst een workshop en maakt daar voor het eerst alle producten.  Het gratis lessenpakket (lesmap, grondstoffen, duurzaam materiaal) wordt nadien naar de lagere school gestuurd zodat de klas aan de slag kan.  
De rode draad doorheen de lesmap en website is een ‘chemiebende’ in de gedaante van vier speurneuzen (Kwikse, Sulfien, Nikko en Kloortje).
Zij maken de leerkracht en leerlingen vertrouwd met onderwerpen zoals de werking van een chemisch bedrijf, milieuzorg, veiligheid enz.

Tijdsduur
De workshop voor de leerkrachten duurt 3 uur. Nadien kan iedere lagere school het lessenpakket bestellen.  De lesmap bestaat uit een leerkrachten- en leerlingenbundel en een CD-rom. De tijdsduur van het project hangt af van de projectaanpak van de leerkracht.

Initiatiefnemer
Het project werd ontwikkeld door BASF Antwerpen nv en het departement chemie van de Universiteit Antwerpen.  Zij kregen hierbij de medewerking van TOS21 (Techniek op school), Natuur-en Wetenschap vzw en het departement lerarenopleiding van de Karel De Grote-Hogeschool.

Jaar
De eerste 10 scholen werden tijdens schooljaar 2004 - 2005 opgeleid en ontvingen een gratis lessenpakket. Vanaf schooljaar 2005 werden jaarlijks regelmatig workshops in de Vlaamse provincies georganiseerd.  Een 1000-tal lagere scholen beschikt ondertussen over een gratis lessenpakket.

Voorwaarden
Het pakket wordt gratis ter beschikking gesteld voor lagere scholen in Vlaanderen dankzij de financiële steun van de Vlaamse Regering. Iedere Vlaamse lagere school kan per vestigingsplaats 1 gratis lessenpakket ontvangen.  Voorwaarde is dat de leerkracht deelneemt aan één van gratis workshops die in de verschillende Vlaamse provincies georganiseerd worden.

Website
Het lesmateriaal kan je hier downloaden.

Contact
Essenscia Vlaanderen Diamant Building
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
02 238 97 87
e-mailadres:  mooiencoolmetchemie@acta-vzw.be of jreynaert@essenscia.be
www.essenscia.be/nl/acties_voor_jongeren

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.