My digital me junior

My Digital Me Junior, het digitaal talentenportfolio voor de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs

My Digital Me Junior is een middel dat leerlingen op een toffe manier wil laten reflecteren over zichzelf. Via klassikale en individuele activiteiten staan jongeren o.a. stil bij wie ze zijn als persoon en hoe zij functioneren in omgang met anderen. Ze worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze reeds goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwikkelen.

De activiteiten geven jongeren meer inzicht in eigen mogelijkheden, interesses, studiehouding, ...

Kortom biedt My Digital Me Junior de mogelijkheid om het zelfbeeld te verhelderen, het positief te beleven en het te toetsen aan de realiteit.

In My Digital Me Junior spreken we over deze vaardigheden en attitudes als 'talenten' om het voor kinderen van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs duidelijk te houden. Talent wordt bovendien sneller geassocieerd met iets waar je goed in bent of waar je beter in wilt worden. De talenten die de leerling bezit en die gevalideerd zijn door de leerkracht noemen we TOPTALENTEN. Deze waaraan de leerling gedurende het schooljaar (of een door de leerkracht vooropgestelde periode: trimester, semester, ...) wenst te werken, noemen we DROOMTALENTEN.

Al de 'MDM Junior-talenten' kunnen ondergebracht worden in een overzicht van de Leergebiedoverschrijdende (BaO) en vakoverschrijdende (SO) eindtermen. Zo kan MDM Junior een hulpmiddel zijn om deze eindtermen na te streven op voorwaarde dat het instrument op een juiste manier gebruikt wordt.

Na het werken met MDM Junior kan een formele afdruk gemaakt worden van het portfolio. Deze kan op het einde van de basisschool toegevoegd worden als bijlage bij de BASO-fiche.

Info: ‘My Digital Me Junior’

Graden
3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs

Thema’s
Portfoliowerking

Vakken
Vakoverschrijdend

Werkwijze

My Digital Me Junior is een online en gratis instrument. U vindt het op volgende website www.mdmjunior.be.
Op de homepagina vindt u onder de rubriek ‘Stap voor stap’ drie stappenplannen die u helpen om ermee aan de slag te kunnen gaan.

Tijdsduur
Geen vaste tijdsduur, zelf te bepalen door de leerkracht

Klassepraktijk
Leekrachten die met My Digital Me Junior werken, kunnen hun bevindingen ingeven. Deze vindt u op de homepagina terug op de kaart van Vlaanderen.

Projectontwikkelaars
Nathalie Briessinck, Dienst Beroepsopleiding Departement
Jurn Van den Meerssche, Vlaamse Jonge Ondernemingen

Jaar
2011

Website
www.mdmjunior.be

Contact
nathalie.briessinck@ond.vlaanderen.be 
Jurn.vandenmeerssche@vlajo.org

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.