Historiek en doelstellingen

Ontstaan

In 1999 vormt zich in Gent een actiegroep ‘Beroepenhuis’ tijdens de 1ste lokale tewerkstellingsconferentie van Gent, stad in werking. Geïnspireerd door het BIPje (Beroepen Informatie Project), een beurs die per provincie werd ingericht om jongeren te laten kennismaken met beroepen, streeft deze actiegroep naar een permanente beroepenbeurs. Hier zouden jongeren bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs kennis kunnen maken met verschillende beroepen en opleidingen.

In 2000 wordt Het Beroepenhuis een zelfstandige vzw. Er worden alvast fora en doedagen georganiseerd en er worden lesmaterialen ontwikkeld. Intussen wordt er gezocht naar een gebouw en wordt er gewerkt aan een pedagogisch concept.

In 2005 gaat Het Beroepenhuis officieel open voor leerlingen en leerkrachten met ontdekhoeken voor 6 sectoren. De interactieve tentoonstelling, aangevuld met actieve beroepenateliers, trekt meteen heel wat bezoekers en steeds meer sectoren sluiten zich aan. In 2011 wordt de laatste ruimte in de tentoonstelling ingenomen.

Het Beroepenhuis telt nu 11 ontdekhoeken en ontvangt in huis jaarlijks zo’n 12.000 bezoekers uit heel Vlaanderen.

Ondertussen heeft de vzw ook een werking naar ouders op gezinsdagen en ook heel wat projecten en activiteiten buitenshuis.

De projecten van Het Beroepenhuis kunnen ook gericht zijn naar oudere jongeren.


Jaarverslagen

 

2015-2016:

 

2014-2015:

 

2013-2014:

 

2012-2013:

 

2011-2012:

 

2010-2011:


Doelstellingen

Het Beroepenhuis wil, zowel met de werking in huis als met de projecten, een context creëren waarin jongeren de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en hun horizon te verruimen op een roldoorbrekende manier.

Het Beroepenhuis wil daarbij:

  • de wereld van arbeid en beroepen bekend maken bij jongeren.
  • bijdragen aan een mentaliteit die positief staat tegenover praktisch-uitvoerende en technische beroepen of opleidingen.
  • bijdragen aan de zelfkennis van de jongeren over eigen talenten en interesses.
  • een invloed hebben op de studie- en beroepskeuze.

Het Beroepenhuis wil een permanente dialoog opzetten tussen de onderwijs - en bedrijfswereld om zo een enthousiasmerend effect te hebben en een trefpunt van ideeën te vormen.


Doelgroepen

De interactieve tentoonstelling en de ateliers van Het Beroepenhuis zijn gericht naar alle jongeren uit de 3de graad basisonderwijs (inclusief Buitengewoon) en de 1ste graad secundair onderwijs (A-stroom en B-stroom), alsook de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).

Daarnaast zijn ook hun ouders heel erg welkom. Het Beroepenhuis biedt een aangepast bezoek voor gezinnen op 9 gezinsdagen per schooljaar. De data voor dit schooljaar vind je hier.

En natuurlijk staan onze deuren open voor alle leraren, schooldirecties en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten.


 

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.