Portretten

De leerlingen gaan op zoek naar een persoon die een boeiend beroep uitvoert. De bedoeling is dat de leerlingen een kort interview doen met de gekozen persoon en nadien ook een foto maken van de beroepsbeoefenaar. Het interview dient om een beroepenfiche op te stellen. Mogelijke vragen kunnen zijn:

  • Waarom heb je voor dit beroep gekozen?
  • Wat vind je er leuk aan?
  • Wat zijn de nadelen van dit beroep?
  • Maakt het iets uit of je een jongen of een meisje bent om dit beroep uit te oefenen?

De foto's en de beroepenfiches kunnen in de school tentoon gesteld worden (en gepubliceerd op de schoolwebsite?).

Tip: tijdschriften

Op zoek naar voorbeelden? Sla er onzichtbare beroepen in Vacature eens op na. Verschillende andere (economische) tijdschriften hebben (vaste) rubrieken met portretten van beroepsuitoefenaars. Helaas is het soort beroepen veelal weinig gevarieerd en zijn de portretten niet bijzonder inspirerend voor jongeren. De rubriek 'vak apart' in het tijdschrift Quest vormt hierop een uitzondering.

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.