Sector Voedingsindustrie

De klasgroep is opgedeeld in vier groepen. Via een doorschuifsysteem voert elke groep vier opdrachten uit. Zo leer je hygiënisch werken, maak je een eigen bereiding, repareer je als onderhoudstechnicus snel de machines en voer je een kwaliteitscontrole uit op de producten.

voeldoos voeldoos
Een volledige lesvoorbereiding vind je hier:

Lesvoorbereiding basisonderwijs

141kB

Lesvoorbereiding secundair onderwijs

145kB

Bijlage 1: beroepssectoren

368kB

Bijlage 2: overzicht nuttige websites

51kB

Bijlage 3: opdrachtfiches

86kB

Bijlage 4: hygiënelijst

68kB

Bijlage 5: kwaliteitscontrole

25kB

Bijlage 6: onderhoudstechnicus

46kB

Bijlage 7: voeldoos

43kB

Bijlage 8: naamborden

31kB

Bijlage 9: handleiding leerkracht

108kB