Star Truck

Onder de noemer Star Truck heeft de sector transport en logistiek 4 educatieve pakketten ontwikkeld. Voor de 3de graad basisonderwijs: Vrachtwagenvragen en De chocoladeroute en voor de 1ste graad secundair onderwijs: Vrachtwagenavonturen en Het chocoladetraject.

  • Vrachtwagenvragen: 3de graad basisonderwijs. De vrachtwagen en het beroep van vrachtwagenchauffeur zijn het uitgangspunt om stil te staan bij de thema’s milieu, verkeersveiligheid, transport en media.
  • Vrachtwagenavonturen: 1ste graad secundair onderwijs. Het betreft materiaal voor een vakoverschrijdend project waarin de vakken aardrijkskunde, techniek en Nederlands aan bod komen en er ook aandacht is voor internetvaardigheden. Met het pakket leren de jongeren kritisch kijken naar berichtgeving in de media, maken ze kennis met de verschillende soorten transport, het beroep van vrachtwagenchauffeur en denken ze na over de vrachtwagen in relatie tot milieu en verkeersveiligheid.
  • De chocoladeroute/Het chocoladetraject: in deze pakketten wordt de lange weg van de cacaoboon tot de chocoladereep belicht: de oogst van de bonen, het transport over de zee en over de weg, de bereiding en het transport van de chocolade. Hoe geraakt een reep chocolade in de supermarkt om de hoek? Op deze vraag geven ‘De chocoladeroute’ en ‘Het chocoladetraject’ een smakelijk antwoord.
Info: ‘Star Truck’

Graden

3de graad basisonderwijs (Vrachtwagenvragen en De chocoladeroute) en 1ste graad secundair onderwijs (Vrachtwagenavonturen en Het chocoladetraject)

Thema's

Sector transport en logistiek, het beroep vrachtwagenchauffeur, verkeersveiligheid, milieu

Vakken

Voor basisonderwijs: Wereldoriëntatie

Voor secundair onderwijs: Techniek, Aardrijkskunde, Nederlands

Werkwijze

De vier pakketten zijn afgestemd op de leerplandoelstellingen en kunnen flexibel gehanteerd worden door leerkrachten. Je kan één of meer thema’s behandelen, het als afzonderlijk geheel aanbieden of ter aanvulling van andere lessen. De pakketten bevatten lesmateriaal voor 2,5 tot 4 uren en bestaan uit opdrachtenfiches voor leerlingen (te kopiëren), de oplossingen bij de fiches en een leerkrachtenhandleiding (+ eventuele filmpjes).

Tijdsduur

2,5 tot 4 uren

Voorbeelden:

Vrachtwagenvragen handleiding leerkracht:

1MB

Vrachtwagenvragen invulbladen leerlingen:

192kB

Vrachtwagenavonturen handleiding leerkracht:

1MB

Vrachtwagenavonturen invulbladen leerlingen:

492kB

De chocoladeroute handleiding leerkracht:

3MB

De chocoladeroute invulbladen leerlingen:

1MB

Het chocoladetraject handleiding leerkracht:

3MB

Het chocoladetraject invulbladen leerlingen:

1MB

Powerpoint De chocoladeroute/Het chocoladetraject: www.youtube.com/watch

   

Filmpje opdracht 5: www.youtube.com/watch

   

Filmpje opdracht 6: www.youtube.com/watch

   

Initiatiefnemer

Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL)

Jaar

2010 (Vrachtwagenvragen en Vrachtwagenavonturen)

2012 (De chocoladeroute en Het chocoladetraject)

Voorwaarden

De Onderwijsgids kan gratis geraadpleegd worden op de website van de CLB's van het GO!

Het pakket De chocoladeroute/Het chocoladetraject kan gedownload worden op de website www.vrachtwagenchauffeur.be/leerkrachten/. U kan deze gratis educatieve pakketten ook bestellen (zolang de voorraad strekt) door uw gegevens (naam, school/organisatie, adres) te mailen naar info@sftl.be met als onderwerp 'Chocoladeroute of Chocoladetraject'.

Website

www.vrachtwagenchauffeur.be

Contact

Katleen Defossez
Sociaal Fonds Transport en Logistiek - Fonds Social Transport et Logistique
de Smet de Naeyerlaan 115  Bld. de Smet de Naeyer
1090 Brussel - Bruxelles
Tel. :  02/424.30.80
katleen.defossez@sftl.be
http://www.sftl.be/

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.