Toekomstspel

Het toekomstspel is een gezelschapspel voor de hele klas en omvat kennisvragen, meningen, toevalsfactoren, doe-opdrachten en veel meer.

Gebruik het spel als synthese van het thema. Vooraleer je alle kaartjes gaat afprinten, vraag je best even bij het CLB waaraan je bent verbonden of je het spel van hen kan ontlenen.

Downloads Toekomstspel:

Leidraad leerkracht

2560kB

Overzicht talenten beroepenfiches

42kB

Overzicht talenten zoektocht

150kB

Beroepenfiches

2527kB

Kopiebladen beroepenfiches

498kB

Antwoordboekje

503kB

Beroepenpaspoort

230kB

Diploma

29kB

Opdrachtkaarten

3MB

Pionnen

599kB

Talentkaarten

304kB

Spelbord

1275kB

Met dit spel krijgt de leerkracht een hulpmiddel aangereikt om samen met kinderen na te denken over zin/onzin van studeren, over belangrijke attitudes en vaardigheden voor studeren en werken, zoals probleemoplossende, zelfsturende en sociaal-communicatieve vaardigheden. Bovendien heeft het spel ook duidelijk de bedoeling om de horizon van kinderen te verruimen.

Het spelbord is samengesteld uit een aantal contexten. Deze weerspiegelen de ‘werelden’ waarin jongeren leven, en de studieroutes die ze in de nabije toekomst kunnen volgen. Binnen elke context zijn verschillende soorten spelkaarten te onderscheiden: kennisvragen (rood), meningen (blauw), toevalsfactoren (geel), en doe-opdrachten (groen).

Context ‘hobby’s en vrije tijd’ Context ‘thuis’ Context ‘lagere school’ Context ‘secundaire school’ Context ‘job’
Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.