Uitbeelden

Je kan de klas verdelen in 3 groepen:

  • 1ste groepje = jury
  • 2de groepje = uitbeelden + raden
  • 3de groepje = uitbeelden + raden

De leerkracht (of de leerlingen) schrijft een aantal beroepen op papiertjes. Het mag over alle beroepen gaan. De briefjes verdwijnen allemaal in een zak. De jury mag een briefje trekken en aan iemand van een groepje vragen om het uit te beelden. Bij het uitbeelden mag de acteur niet spreken of schrijven.

De twee groepjes mogen raden welk beroep er wordt uitgebeeld. Leerlingen die denken het antwoord te weten, steken hun hand op. De jury bepaalt wie mag antwoorden. De jury controleert ook of het spel eerlijk verloopt.

Als er van elke groep 3 leerlingen een beroep hebben uitgebeeld, kunnen de groepen doorschuiven. Op die manier kan elke groep eens de rol van jury op zich nemen.

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.