Wakannekik

wakannekik

Aan alle leerlingen ruime kansen bieden op een succesvolle schoolloopbaan is het ultieme doel van het project Wakannekik. Succesvol zijn in het onderwijs betekent dat je als leerling bij voorkeur op de leeftijd van 18 jaar het leerplichtonderwijs afsluit met een volwaardig diploma. Het houdt in dat je op dat moment het basispakket aan vaardigheden, kennis en attitudes (zoals beschreven in de eindtermen of ontwikkelingsdoelen) verworven hebt en de kans hebt gekregen om je maximaal te ontplooien. Je hebt daarbij een richting gekozen die het best bij je interesses, behoeften en mogelijkheden aansluit. Wat zijn mijn interesses? Wat zijn mijn behoeften? Wat zijn mijn mogelijkheden? Dit project wil leerlingen begeleiden in die zoektocht.

Voor dit project werkte het CLB Kempen, in samenwerking met andere partners, een lessenreeks uit voor het basisonderwijs en secundair onderwijs. De verschillende lessen vind je terug op www.clb-kempen.be/wakannekik.

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.