Waterpower

Beter dan in gelijk welk handboek gaat de gebruiker met deze CD-rom op zoek naar de diverse mogelijkheden van de waterwegen in België.

Via de waterwegen en de scheepstypes leer je de binnenvaart en de kustvaart beter kennen. De soorten lading brengen je tot bij het juiste transportmiddel. Het leven aan boord confronteert je met de sociale dimensie van het varend beroep. Andere keuzes uit de CD brengen je tot bij de troeven, het intermodale transport en de recreatieve functie van de waterwegen. De educatieve waarde van deze cd-rom wordt extra versterkt dankzij een spelelement. Hierbij worden routes en ladingen gekozen. Gissen en missen is er niet bij. Foutieve antwoorden worden bijgestuurd, extra informatie volgt na een correcte keuze.

Info: ‘Waterpower’

Graden
Ontwikkeld voor de 3de graad basisonderwijs, maar ook bruikbaar in de 1ste graad secundair onderwijs.

Thema's
Binnenvaart

Vakken
Wereldoriëntatie

Werkwijze
Verdieping bij Alle hens aan dek of Areyouwaterproof.

Initiatiefnemer
Promotie Binnenvaart Vlaanderen werd opgericht door de Vlaamse regering en is een organisatie die instaat voor de bevordering en promotie van het gebruik van de waterwegen. Eén van haar doelgroepen zijn de jongeren waarbij het accent vooral ligt op instroom, opleiding en vorming.

Voorwaarden
Bestellen via website.

Website
www.binnenvaart.be

Contact
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Armand Hertzstraat 23 – 3500 Hasselt
011 23 06 02
pbv@binnenvaart.be

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.