Talent4Event

Talent4Event is een nieuw onderwijsproject voor leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs waarbij ze de kans krijgen om hun eigen talent(en) te ontdekken en te ontwikkelen door zelf een event te organiseren. Op die manier wordt zelfstandig denken, actief leren en actief samenwerken gestimuleerd in het kader van talentontwikkeling.

Info: ‘TALENT4EVENT'

Graden

Alle studierichtingen uit de eerste graad secundair onderwijs.

Ook bruikbaar voor BSO, TSO tweede en derde graad secundair.

 

Vak

Vakoverschrijdend

 

Werkwijze

Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen de leerlingen een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden.

 

Via breed evalueren wordt het leerproces van leerlingen via Talent4Event beter in kaart gebracht. Zelfevaluatie- en peerevaluatiefiches werden hiervoor speciaal ontwikkeld. 

In dit project komt ondernemingszin sterk aan bod. Binnen het project wordt er in functie van ondernemingszin doelgericht gewerkt aan de VOETEN context 3 Socio-relationele ontwikkeling. 

Gedurende het hele project dragen de leerlingen een festivalbandje waardoor hun talent zichtbaar wordt.

 

Tijdsduur

Aan de hand van een bestaande handleiding — uitgewerkt door Vlajo — geeft de leerkracht 5 sessies rond talentontwikkeling.

Na sessie 5 zijn de leerlingen klaar om binnen hun werkgroep een event zelfstandig uit te werken. Nadien gaan de leerlingen met hun talenten verder aan de slag bij ander groepswerk of opdrachten.

 

Aan de slag met Talent4Event

Talent4Event kan vertrekken vanuit een:

1. Bestaand schoolproject 

Wenst u een bestaand schoolproject meer diepgang te geven?

Koppel dit aan Talent4Event om de betrokkenheid van elke leerling te verhogen.

2. Leerlingenproject

Leerlingen kunnen zelf in samenspraak met de leerkracht nadenken over een event.

3. Uitgewerkt Vlajo-project

Vlajo heeft een voorbeeld gemaakt waar leerkrachten onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.

 

Initiatiefnemer

Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen.

 

Jaar

Eerste publicatie 2015-2016.

 

Handleiding en workshops

Vlajo heeft uitgewerkt:

Handleiding voor leerkrachten 

Evaluatiefiches voor leerlingen 

Festivalbandjes voor leerlingen op basis van hun talenten 

Talentenstickers voor leerlingen (sjabloon voor T-Shirt) 

Om bovendien succesvol te werken met Talent4Event worden u ook teamgericht workshops aangeboden tijdens Pedagogische studiedagen of personeelsvergadering.

 

Contact

Vlajo projectcoördinator

Tine Feyaerts

0492 46 22 01

Tine.feyaerts@vlajo.org

Meer info via de website:

www.talent4event.be

 
 

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.